میــــــــــــخـــــــــــــــــــوام :(

دلمــــــــان کنــــــسرت  AleXanDeR RyBaK  میخواهـــــــد با شکلات تلــــخ 

/ 2 نظر / 11 بازدید
آشنای غریب

"دقت کنیم چیزی از قلم نیافته" سلام به روزم و منتظر نظر شما [لبخند]