یه روز میرم تو پارک میدوام
صدای آهنگو تو گوشم انقد زیاد میکنم که نشنوم
متلکارو خنده هارو 
چشمامو میبندم که نبینم 
نگاهای خیره رو نگاهای چپ چپ و...
ذهنمو خالی میکنم از گناه دختر بودن...
من میخام فقط بدوام

/ 0 نظر / 5 بازدید