اینکه یه دختر بزرگترین دغدغه اش میشه ست کردن رنگ رژ و لاکش
اینکه ازین مغازه میره به اون مغازه چیزای کوچولوی رنگی میخره
واسه یه عروسک پولیشی گنده ذوق میکنه
میره تو اتاق پرو بیخودی لباس امتحان میکنه
جلو آینه میرقصه و میچرخه و میخنده...
شاید...
شاید.. 
اینه که واسه فراموشی دردای بزرگش 
به شادی های کوچیک عادت کرده

/ 0 نظر / 8 بازدید