ــــــــــــــــــــــــ

اصرار نکنید امروز چیزی برای گفتن نداریم  زبان 

بعـــله که قبلا همش حرفای مهم میگفتیم  پس چی؟ ابله

/ 6 نظر / 9 بازدید
یه مهندس الکی از یه سرزمین دور

پدی=مهم اصلاً!!! منتظر میمونم:وینکینگ

ناصر

بله! بله! شصت درصد شصت درصد [لبخند]

مهرناز

سلام دوست خوبم کوتاه و رک و دلنشینه نوشته هات شاد باشی و موفق[گل]

بهی

ایبل ننه خئ مهم که بود :دی حالا رو برو بچ و زمین نزن یه حرف مهم درکن از خودت بزا کیف کنن:دی

یه مهندس الکی از یه سرزمین دور

ّ!!!!!!!!!!!!! عشقمون کشید برداشت شما رو از این یکیااا بدونیم: لبخندی همراه با شیطنت آمیخته با حس کنجکاوی آراسته به شور