دلم می خواد یه آتیش بزرگ راه بندازم…

یه آتیش خیــــــــــــلی بزرگ…

همه غصه ها، دردا، نبین ها، ناراحتیا، نبودنا، نداشتنا، نمی شه ها، نکن ها، نخورها، نیومدن ها رو بندازم توش تا گر بگیره… تا بسوزه و خاکستر شه.

بعدم دورش مث سرخپوستا برقصم و با شادی جیغ بزنم… 

/ 2 نظر / 7 بازدید
بهی

منم بنداز توش بزا برشته شم یکمی برنزه برام خوبه