:-?

تا حالا شیـــــــــــــر ترشیــــــــده خوردی سوال

اولش مزش بد نیستا تازه پدســـــــگ یه جوریـــــــه اون ته تـــهای مزشو دوست داری بعد یهو یکــــی میاد میگـــه : خوردی اینو؟؟؟ خراب بود گذاشـته بودم بریزم دور تعجب تازه میفهمی اون طعم چی بود ...سبز

/ 2 نظر / 6 بازدید
بیتا

[نیشخند]

بهی

:دی :دی برا من که خیلی اتفاق افتاده ولی دیگه هوچیم نمیشه بدنم عادت کرده:دیییییییییییی