واااا...

خوب کی این عنوان مطلبو آفرید؟

من چیکار کنم باهاش؟متفکر   

/ 3 نظر / 10 بازدید
پسرت

:دی خو اگه فهمیدی کی آفرید به منم بوگوو منم کارش دارم ها

anna saty

man boooooodam . ke chiiiiiiiiiiiii???[زبان]

داود

کی آنا جون رو ناراحت کرده ؟؟؟؟؟؟ آنا جان الان پدی میاد به هممون پاستیل میده .مگه نه پدی ؟؟؟؟