خعلی خوشال بودم واسه اصغر و جایزه اسکارو ...

بعد رفتم بیرون یه مشت آدم خسته داغون آدمای کوکی

چرا هیشکی  خوشال نبود؟

حالم گرفته شد خنثی

/ 0 نظر / 6 بازدید