روح

میگم این 2تا روحه هستن تو سریاله

چرا انقد جاهای مزخرف میرن سوال من اگه روح بودمــــــــــا ...  خیال باطل

ما مــــــیخواهـــــــــــــیم روح باشــــــــــــــــیم  همیـــــــــــــــن الان ن ن ن ن ن ن

/ 4 نظر / 10 بازدید
جوجو

خیلی ازت ممنونم[ماچ] با نظرت ایده ی 1 سوال دیگه رو به من دادی[چشمک] حالا بیا اونو جواب بده[هورا]

بیتا

من اگه روح بودم میرفتم جاهای خطرناک[نیشخند] صحنه های قتل میدیدم مثلا

بهی

راس میگی ها مفوافقم یالااااا یالااااااااااااا ما روحموخواهیم بشیم یالاااااااااااا یالااااااااااا: دی

یخی

مسی اومدی کامنت گذاشتی...وبتم ملوسه ب ممو سلام برسون